Vi tilbyr faglig utvikling, erfaringsutveksling og samarbeid for våre medlemmer

Les mer

Aktuelt

Se flere saker

Medlemsfordeler

Som medlem i foreningen får du et fellesskap med andre sertifiserte meklere og inspirasjon i ditt meklingsarbeid.

Foreningen jobber blant annet med å distribuere maler og andre retningslinjer etter behov.  

Medlemsavgiften for inneværende periode er kr 500. Vipps nr. 664799.

Bli medlem

Styret

Ane Sofie Tømmerås

Leder

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Tømmerås har lang erfaring i å praktisere mekling, og med å finne hensiktsmessige løsninger gjennom gode forlik. Hun har god kompetanse innenfor arbeidsrett og avtalerett, og gir rådgivning til små og mellomstore bedrifter. Hun arbeider også med familierett, herunder arv, skifte og familietvister, og hun bistår i saker knyttet til eiendomsforhold og nabotvister.

Tømmerås har allsidig erfaring fra tiden før hun gikk inn i advokatbransjen. Hun har to perioder bak seg som stortingsrepresentant, og har blant annet jobbet som journalist og som saksbehandler i Justisdepartementet. Tømmerås har også hatt en rekke tillits- og styreverv i organisasjoner og selskap.

Roar Wægger

Nestleder

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Wægger har etablert “WNI-Wægger Negotiation Institute”, et konfliktløsning-, forhandling- og meklingsinstitutt, i september 2017 etter å ha arbeidet som advokat med arbeidsrett i nærmere 10 år. Hans foretrukne meklingsstil er en fasiliterende og interessebasert tilnærming, fordi han tror de beste og mest gjennomslagskraftige løsningene er de som oppnås av partene selv. Hans oppgave er å assistere partene i å utvikle kreative muligheter som vil kunne møte partenes behov og ønsker.

Wægger sin spesialitet ligger innenfor arbeidsrelaterte konflikter, men en foretrukket fasiliterende meklingsstil gjør at han også tar oppdrag innen andre områder, f.eks. familie og barn, og i mer kommersielle meklinger. Wægger foreleser i konflikthåndtering på UiO og han har i en årrekke holdt kurs i forhandling og konflikthåndtering.

Anett Aarrestad Ravndal

Styremedlem/sekretær

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Ravndal har bred erfaring med alternativ tvisteløsning fra utenrettslig mekling, de alminnelige domstolene og jordskifteretten. Hun tar primært meklingsoppdrag innen entrepriserett, eiendom, kontraktsrett og arbeidsrett.

Ravndal er juridisk direktør i Justify AS, og har bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo tingrett og senioradvokat i Kluge Advokatfirma. Hun har vært medlem i Oslo tingretts faggruppe for rettsmekling og har fordypning i alternativ tvisteløsning fra Queen Mary, University of London. I tillegg til foredrag i næringslivet/byggebransjen utfører hun sensur og undervisning ved UiO, UiB og UiS. Hun har en pågående utdanning i Executive Master of Business (EMBA) og er styremedlem i Oslo Chamber of Commerce.

Siv Elisabeth Hveberg

Styremedlem/kasserer

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Hveberg har særlig erfaring med kontraktsrett innen olje og energi-bransjen, deriblant FIDIC. Hun jobber også med entreprise, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold, og har særlig fokus på alternative tvisteløsninger.

Hveberg har bred internasjonal erfaring, og er rekvalifisert som skotsk solicitor i tillegg til å være norsk advokat.

Dag Robertsen

Styremedlem

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Robertsen arbeider med fast eiendoms rettsforhold og generell forretningsjus, herunder selskapsrett, kontrakts- og avtalerett samt arbeidsrett.

Innen fast eiendom arbeider Robertsen særlig med rådgivning overfor grunneiere og investorer med utvikling av eiendom fra A-Å, forhandlinger om kjøp og salg av fast eiendom, regulerings- og planprosesser overfor kommuner og andre offentlige myndigheter, etablering, regulering og avvikling av tomtefesteavtaler, seksjonering av bolig og næringslokaler, leieforhold og eiendomsforvaltning mv. Robertsen har vært partner i Advokatfirma Lunde Robertsen AS siden 2009.