Vårt formål

Bidra til utvikling av mekling som alternativ tvisteløsningsmodell i Norge

Bli kjent med foreningen

Meklingsforeningens formål er å:

 • bidra til utvikling av mekling som alternativ tvisteløsningsmodell i Norge
 • ivareta medlemmenes interesser som sertifiserte meklere
 • bidra til faglig utvikling av foreningens medlemmer
 • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling mellom medlemmene
 • virke for rett og rettssikkerhet

Bli kjent med våre etiske retningslinjer

Foreningens etiske retningslinjer kan lastes ned i sin helhet fra denne nettsiden under "Ressurser". Retningslinjene omfatter følgende tema:

 • Formålet med retningslinjene
 • Sentrale definisjoner
 • Frivillighet og samtykke
 • Meklers plikter
 • Nøytralitet
 • Taushetsplikt
 • Ekstern rådgivning
 • Betaling
 • Protokoll/avtale
 • Avbryte meklingen
 • Brudd på etiske retningslinjer

Styret

Henning Hamnes

Leder

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Hamnes har sitt daglige virke i bygg- og anleggsbransjen som mekler/forhandlingsleder/tvistløser samt øvrig prosjektrådgivning. Han tar meklingsoppdrag innen entrepriserett, eiendom og kontraktsrett.

Han har arbeidserfaring fra NCC (bygg og anlegg), Betonmast AS (bygg og anlegg), Implenia Norge AS og Alpine Bau. De siste 10 år som selvstendig konsulent som representant for byggherre, total- og hovedentreprenør og UE, samt mekler, fagkyndig meddommer mv. Hamnes har prosjekterfaring fra kraftverk, overføringslinjer 420kV transformator stasjoner, veiprosjekter, baneprosjekter, tunnelprosjekter (inkl. innredning), brokonstruksjoner, masseforflytning, VA-prosjekter, store byggprosjekter som hoteller, næringsbygg, boligblokker, skoler mv. Han har omfattende erfaring med fordeler og utfordringer med utenlandske entreprenører i Norge.

Cecilie Engebretsen

Nestleder

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Engebretsen har erfaring innen en rekke sivilrettslige felt som fast eiendom, alminnelig kontraktsrett, arbeidsrett og familierett, samt forvaltningsrett. De rettslige problemstillingene har særlig vært tilknyttet helsesektoren, undervisningssektoren, barnevern, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. Engebretsen har også prosedert for Høyesterett og er for øvrig partner i Advokatfirma Sekse & Co.

Anett Aarrestad Ravndal

Styremedlem

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Ravndal har bred erfaring med alternativ tvisteløsning fra utenrettslig mekling, de alminnelige domstolene og jordskifteretten. Hun tar primært meklingsoppdrag innen entrepriserett, eiendom, kontraktsrett og arbeidsrett.

Ravndal er advokat i Contur AS (tidl. Kruse Smith Anlegg AS), og har bakgrunn som juridisk direktør i Justify AS, dommerfullmektig i Oslo tingrett og senioradvokat i Kluge Advokatfirma. Hun har vært medlem i Oslo tingretts faggruppe for rettsmekling og har fordypning i alternativ tvisteløsning fra Queen Mary, University of London. I tillegg til foredrag i næringslivet/byggebransjen utfører hun sensur og undervisning ved UiO, UiB og UiS. Hun har en pågående utdanning i Executive Master of Business (EMBA) og tidligere styremedlem i Oslo Chamber of Commerce.

Harald Alfsen

Styremedlem/sekretær

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Alfsen er partner i Stiegler Advokatfirma. Har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, i Statsbygg med anskaffelser og entreprise, og som medgründer av konsulent- og advokatfirmaet Inventura AS. Han er sertifisert mekler, sertifisert innkjøper, og har spesialfag i både offentlige anskaffelser og arbeidsrett. Alfsen har styreerfaring fra privat sektor, kultursektoren, og interkommunale selskaper.

Hans meklingsfokus er særlig på tre områder. Det ene er tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det andre er tvister i eiendomsbransjen. Eksempelvis med byggherrer, rådgivere, entreprenører, utleiere/leietakere, naboer, borettslag og sameier. Det tredje er samarbeidsproblemer mellom eiere og/eller ledere i en offentlig eller privat virksomhet, eller i frivillig sektor.

Vebjørn Innset Hurum

Styremedlem/kasserer

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Hurum er sertifisert mekler og jobber som advokat i Econa. Han har bakgrunn som dommerfullmektig, rettsmekler, utenrettslig mekler og advokat, og er en erfaren mekler innenfor alt fra familiesaker til kommersielle tvister. Hurum brenner for mekling og er spesialisert innenfor områdene skilsmisse, samlivsbrudd og arbeidskonflikter. Han har meklet over 230 saker med en forliksprosent på over 85 %.

Tidligere styremedlemmer:

2019-2024: Ane Sofie Tømmerås
2023-2024: Ketil Randen Sveen
2021-2023: Geir Frøholm
2020-2022: Roar Thun Wægger
2019-2023: Dag Robertsen
2019-2021: Siv Elisabeth Hveberg

Ønsker du å bli medlem?

Medlemskap i foreningen skal gi deg inspirasjon i ditt meklingsarbeid og til utvikling av mekling som alternativ metode for å løse uenigheter.

Medlemsavgiften for inneværende periode er kroner 500. Vipps nr. 664799.

Bli medlem