Vårt formål

Bidra til utvikling av mekling som alternativ tvisteløsningsmodell i Norge

Bli kjent med foreningen

Meklingsforeningen ble stiftet i 2019 og samarbeider med en rekke aktører for at mekling skal bli mer utbredt.

Formål

Meklingsforeningens formål er å:

  • bidra til utvikling av mekling som alternativ tvisteløsningsmodell i Norge
  • ivareta medlemmenes interesser som sertifiserte meklere
  • bidra til faglig utvikling av foreningens medlemmer
  • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling mellom medlemmene
  • virkefor rett og rettssikkerhet

Sertifisering som mekler

Kravene til å bli sertifisert mekler og til utførelse av meklingsoppdrag er nærmere beskrevet i Advokatforeningens retningslinjer for mekling ved sertifisert mekler. Både advokater og andre fagpersoner kan bli sertifisert.

Styremedlemmer

Dagens styremedlemmer er omtalt på forsiden.

Tidligere styremedlemmer: 

2021-2023: Geir Frøholm
2020-2022: Roar Thun Wægger
2019-2023: Dag Robertsen
2019-2021: Siv Elisabeth Hveberg

Ane Sofie Tømmerås, styreleder

Ønsker du å bli medlem?

Medlemskap i foreningen skal gi deg inspirasjon i ditt meklingsarbeid og til utvikling av mekling som alternativ metode for å løse uenigheter.

Medlemsavgiften for inneværende periode er kroner 500. Vipps nr. 664799.


Bli medlem