Vårt formål

Bidra til utvikling av mekling som alternativ tvisteløsningsmodell i Norge

Bli kjent med foreningen

Meklingsforeningens formål er å:

 • bidra til utvikling av mekling som alternativ tvisteløsningsmodell i Norge
 • ivareta medlemmenes interesser som sertifiserte meklere
 • bidra til faglig utvikling av foreningens medlemmer
 • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling mellom medlemmene
 • virke for rett og rettssikkerhet

Bli kjent med våre etiske retningslinjer

Foreningens etiske retningslinjer kan lastes ned i sin helhet fra denne nettsiden under "Ressurser". Retningslinjene omfatter følgende tema:

 • Formålet med retningslinjene
 • Sentrale definisjoner
 • Frivillighet og samtykke
 • Meklers plikter
 • Nøytralitet
 • Taushetsplikt
 • Ekstern rådgivning
 • Betaling
 • Protokoll/avtale
 • Avbryte meklingen
 • Brudd på etiske retningslinjer

Styret

Ane Sofie Tømmerås

Leder

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Tømmerås har lang erfaring i å praktisere mekling, og med å finne hensiktsmessige løsninger gjennom gode forlik. Hun har god kompetanse innenfor arbeidsrett og avtalerett, og gir rådgivning til små og mellomstore bedrifter. Hun arbeider også med familierett, herunder arv, skifte og familietvister, og hun bistår i saker knyttet til eiendomsforhold og nabotvister.

Tømmerås har allsidig erfaring fra tiden før hun gikk inn i advokatbransjen. Hun har to perioder bak seg som stortingsrepresentant, og har blant annet jobbet som journalist og som saksbehandler i Justisdepartementet. Tømmerås har også hatt en rekke tillits- og styreverv i organisasjoner og selskap.

Ketil R. Sveen

Nestleder

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Sveen er kommuneadvokat i Gjøvik kommune. Han arbeider med kontraktsutforming, tvisteløsning, og forhandlinger innen kjøp/salg av næringseiendom, samt forhandlinger av utbyggingsavtaler.

Sveen har lang erfaring som privatpraktiserende advokat, herunder også med alternativ tvisteløsning fra forhandlinger, utenrettslig mekling og rettsmekling. Han er sertifisert mekler og tar meklingsoppdrag innen ekspropriasjonserstatning, entreprise, eiendom og kontraktsrett. Sveen har tidligere erfaring som næringslivsleder, konsulent og har hatt en rekke tillits- og styreverv i organisasjons- og næringsliv.

Anett Aarrestad Ravndal

Styremedlem

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Ravndal har bred erfaring med alternativ tvisteløsning fra utenrettslig mekling, de alminnelige domstolene og jordskifteretten. Hun tar primært meklingsoppdrag innen entrepriserett, eiendom, kontraktsrett og arbeidsrett.

Ravndal er juridisk leder i Kruse Smith Anlegg AS, og har bakgrunn som juridisk direktør i Justify AS, dommerfullmektig i Oslo tingrett ogsenioradvokat i Kluge Advokatfirma. Hun har vært medlem i Oslo tingretts faggruppe for rettsmekling og har fordypning i alternativ tvisteløsning fra Queen Mary, University of London. I tillegg til foredrag i næringslivet/byggebransjen utfører hun sensur og undervisning ved UiO, UiB og UiS. Hun har en pågående utdanning i Executive Master of Business (EMBA) og tidligere styremedlem i Oslo Chamber of Commerce.

Cecilie Engebretsen

Styremedlem/sekretær

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Engebretsen har erfaring innen en rekke sivilrettslige felt som fast eiendom, alminnelig kontraktsrett, arbeidsrett og familierett, samt forvaltningsrett. De rettslige problemstillingene har særlig vært tilknyttet helsesektoren, undervisningssektoren, barnevern, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. Engebretsen har også prosedert for Høyesterett og er for øvrig partner i Advokatfirma Sekse & Co.

Henning Hamnes

Styremedlem/kasserer

mail symbol
linkedin symbolphone symbol

Hamnes har sitt daglige virke i bygg- og anleggsbransjen som mekler/forhandlingsleder/tvistløser samt øvrig prosjektrådgivning. Han tar meklingsoppdrag innen entrepriserett, eiendom og kontraktsrett.

Han har arbeidserfaring fra NCC (bygg og anlegg), Betonmast AS (bygg og anlegg), Implenia Norge AS og Alpine Bau. De siste 10 år som selvstendig konsulent som representant for byggherre, total- og hovedentreprenør og UE, samt mekler, fagkyndig meddommer mv. Hamnes har prosjekterfaring fra kraftverk, overføringslinjer 420kV transformator stasjoner, veiprosjekter, baneprosjekter, tunnelprosjekter (inkl. innredning), brokonstruksjoner, masseforflytning, VA-prosjekter, store byggprosjekter som hoteller, næringsbygg, boligblokker, skoler mv. Han har omfattende erfaring med fordeler og utfordringer med utenlandske entreprenører i Norge.

Tidligere styremedlemmer:

2021-2023: Geir Frøholm
2020-2022: Roar Thun Wægger
2019-2023: Dag Robertsen
2019-2021: Siv Elisabeth Hveberg

Ønsker du å bli medlem?

Medlemskap i foreningen skal gi deg inspirasjon i ditt meklingsarbeid og til utvikling av mekling som alternativ metode for å løse uenigheter.

Medlemsavgiften for inneværende periode er kroner 500. Vipps nr. 664799.

Bli medlem