Vanlige spørsmål om mekling og foreningen

Aktører innen mekling

Hva er Meklingsforeningen?

Meklingsforeningen er en ideell medlemsorganisasjon med formål om å utvikle mekling, ivareta medlemmenes interesser som sertifiserte meklere, bidra til faglig utvikling og samarbeid, samt virke for rett og rettssikkerhet.

Norsk Meklingssenter formidler meklingsoppdrag og drives av Advokatforeningen, statlige byggherrer, bransjeorganisasjoner og Standard Norge.

Advokatforeningens meklingsutvalg arbeider for utbredelse og utvikling av instituttet «mekling ved advokat», herunder promotering og kvalitetssikring av meklingsarbeid.

JUS arrangerer Meklingsakademiet, ajourføringskurs og Meklingskonferansen sammen med flere andre aktører bla. fra Universitetet i Oslo og private foredragsholdere.

Tilgang til ressurser og verktøy

Hvor finner jeg maler til bruk i mekling?

Ta kontakt på post@meklingsforeningen.no dersom du ikke har tilgang til foreningens Teams-kanal. Sjekk først at du har betalt kr 500 på Vipps nr. 664799.

Maler til oppdragsavtaler m.m. ligger i foreningens Teams-kanal.

Referat fra årsmøter med regnskap og styremøtereferater m.m. ligger åpent på foreningens Teams-kanal.

Foreningen legger ut dokumenter fra etikkarbeid, rettspolitisk arbeid og nyhetsoppslag/informasjon om arrangementer. Noe av dette legges også ut på denne nettsiden og på LinkedIn.

Arrangementer og kurs

Hvor finner jeg oversikt over arrangementer innen mekling?

Se meklingsforeningen.no, følg Meklingsforeningen på LinkedIn, se kurs på JUS.no, se nyheter på norskmekling.no (mekling.no)

Medlemskap i foreningen og regelverk for meklere

Hva er kravene til å bli medlem i foreningen?

Medlemmer må enten ha tittelen «Sertifisert mekler av Advokatforeningen», være sertifisert mekler etter gjennomføring av tilsvarende utdanning, eller godkjent av foreningens styre. De fleste medlemmene i foreningen er advokater/jurister, ingeniører/tekniske eksperter og psykologer.

Medlemskontigent for inneværende periode er kr 500, som sendes til Vipps nr. 664799.

Medlemmer får bla. invitasjoner til arrangementer/fagsamlinger og tilgang til maler som trengs til mekling.

Regler for god advokatskikk må følges så langt de passer, og foreningen jobber med å lage etiske regler.