Arrangementer og kurs høsten 2022

August 16, 2022

Sett av disse datoene for 2022

24. august 2022: Meklingskonferansen i Gml. Festsal, Universitetet i Oslo, med etterfølgende medlemsmøte. Mingling i Professorboligen fra kl. 1700 og medlemsmøte fra kl. 1800. Tema: Nye etiske retningslinjer. Påmelding via JUS her.

6. oktober 2022: Oppfriskningskurs i mekling. Kurset kvalifiserer til fortsatt sertifisering som mekler for de som ikke har hatt nok meklingserfaring. Kurset arrangeres i regi av JUS. Representanter fra Meklingsforeningen sitter i planleggingskomiteen. Påmelding via JUS her.

Se også øvrige kurs om mekling på JUS sine hjemmesider her.