Årsmøte 30. mars kl. 18-20 hybridmøte digitalt og i Juristenes hus

August 9, 2022

Velkommen til årsmøte!

Tid: Onsdag 30. mars kl. 1800 – 2000
Sted: Juristenes Hus, Kristian August gate 9, Oslo, 7. etasje - hybridmøte

Klikk her for link for digital deltakelse 

***

Saksliste:
- Ordinære årsmøtesaker (årsberetning, regnskap, fastsettelse av kontingent, budsjett og valg)
- Styret presenterer planer for den kommende perioden. (Stikkord ajourføringskurs, meklingskonferansen, samarbeid, politisk påvirkningsarbeid, etiske retningslinjer)

NB! Husk medlemskontingenten kr. 500,- for inneværende periode, som betales på Vipps: 664799

***
Dokumentene til årsmøtet sendes ut til medlemmer i forkant og etterkant av årsmøtet. Medlemmer finner også dokumentene på Teams.