Årsmøte med tema etikk - hybridmøte 30. mars kl. 19

February 28, 2023

Bli med på årsmøtet for å høre professor Camilla Bernts innlegg om etikk i mekling og Meklingsforeningen lanserer utkast til etiske retningslinjer. Kurset gir etterutdanningstimer innen etikk.

Vel møtt til refleksjon og diskusjon, enten digitalt eller i Juristenes Hus fra kl. 19.

Vennligst gi beskjed om du møter fysisk eller digitalt til ce@meklingsforeningen.no.

Evt. forslag til saker som ønskes behandlet bes sendt sekretær Cecilie Engebretsen to uker før årsmøtet på ce@meklingsforeningen.no.

Medlemskontingenten (kr. 500,- for inneværende periode) kan betales på Vipps: 664799 eller ved innbetaling til foreningens kontonummer 1813 09 66477 – merk innbetalingen med navn.

Saker til behandling på årsmøtet:

Ordinære årsmøtesaker: Behandling av årsmelding, vedlagt regnskap, eventuelle innkomne forslag, fastsettelse av kontingent, budsjett og valg.

I tillegg skal årsmøte behandle:

- Nye etiske retningslinjer, se vedlegg. Innspill/endringsforslag til retningslinjene må sendes sekretær innen to uker før årsmøtet

- Opprettelse av valgkomite for foreningen

- Professor Camilla Bernt ved UiB og medforfatter av boken «Mekling», vil holde innlegg om etikk (vil gi 1 godkjent etterutdanningstime i etikk)

Utover dette ønsker styret i meklingsforeningen å presentere planer for 2023. Stikkord:

- Ajourføringskurs for å sikre fortsatt sertifisering. Det minnes om sertifiseringskurset som

avholdes 29/3-23. Det er fortsatt ledige plasser: https://www.meklingsforeningen.no/aktuelt/workshop-i-mekling-29-mars-2023

- Deltakelse på meklingskonferansen høsten 2023

- Avklare behov for opprettelse av samarbeidsgrupper

- Politisk påvirkningsarbeid, bl.a. i forhold fri rettshjelp og endring av tvisteloven