Bra oppmøte på ajourføringkurs for sertifiserte meklere

October 11, 2022

Torsdag 6. oktober gjennomførte JUS det aller første ajourføringskurset for sertifiserte meklere. Hele 18 meklere fikk fornyet sin sertifisering gjennom praktiske øvelser og refleksjonsspørsmål. To av Meklingsforeningens styremedlemmer (Ane og Anett) bidro med kursinnhold og veiledning. Flere av foreningens medlemmer var deltakere på kurset, som tok for seg følgende tema:

·         God prosessfasilitering

·         Håndtering av følelser – partenes følelser og egne følelser

·         Ubalanse i maktforholdet mellom partene  

·         Praktisk håndtering av komplekse saker (forberedelser og gjennomføring av mekling)

·         Spillerom som mekler til å peke på løsningsforslag og drøfte sakens sterke og svake sider

·         Etiske utfordringer

·         Formelle regler og taktiske utfordringer (eksempelvis protokollførsel og bevisforbud)