Faggrupper og kontaktpersoner

July 4, 2024

Meklingsforeningen har opprettet tre faggrupper for å samle innspill og engasjement.

Kontaktperson faggrupper:

Arbeidsrett: Vebjørn Hurum, e-post: vebjorn.hurum@econa.no

Familie, arv, skifte og forbrukerjuss: Cecilie Engebretsen, e-post: engebretsen@sekse.no

Entreprise og rådgiverkontrakter: Anett Ravndal, anett.ravndal@outlook.com