Inspirerte meklere etter internasjonal inspirasjonskveld

March 9, 2021

Engasjementet ble stort på inspirasjonskvelden på Zoom etter at fem erfarne og anerkjente meklere fra alle kanter av verden delte sine erfaringer med oss.

Vi fikk høre fra professor Joel Lee fra National University of Singapore som er nestor i utvikling av mekling i sør-øst Asia, advokat Catherine Davidson som er fulltids mekler i Australia, advokat Zoe Giannopoulou fra Hellas, mekler Manuela Scalco Mallmann fra Brasil, og professor Peter Robinson fra USA.

Vi ble inspirerte av deres fortellinger om hvilke utfordringer de hadde møtt på sin vei, og gode tips om hva som gjorde mekling som tvisteløsningsverktøy mer anerkjent og anvendt i deres respektive miljøer.

Styret i Meklingsforeningen sitter med en lang liste av innspill og ideer som kom fram i gruppearbeidet og diskusjonen etterpå. Vi takker hver og en for aktiv deltakelse, og kommer tilbake til medlemmene med orientering om hvordan vi forvalter alle innspillene.