Meklingskonferansen og årsmøte 2020

March 9, 2021

Den 4. mars 2020 bidro Meklingsforeningen i samarbeid med JUS og Advokatforeningen til avholdelse av Meklingskonferansen 2020.

Konferansen dekket et bredt spekter av tema og aktører innen mekling, både innen offentlig og privat sektor.  

Årsmøte for Meklingsforeningen ble avholdt samme dag i Professorboligen tilknyttet UiO.