Meklingskonferansen 2023

August 31, 2023

120++ engasjerte advokater, jurister, ingeniører, psykologer, professorer osv. fra private og offentlige aktører møttes for årets høydepunkt innen mekling. Et tettpakket program tok for seg alt fra mekling hos Riksmekleren, utenrettslig mekling, mekling i domstolene, i Forbrukertilsynet og Konflikrådet.

Det ble dypdykk i entreprise, arbeidsrett, etikk, meklingsmetoder og meklingens plass i samfunnet. Takk for gode diskusjoner på medlemsmøtet i Meklingsforeningen på slutten av konferansen. Gleder oss allerede til neste års konferanse!