Møte med Justisdepartementet

February 28, 2023

Statssekretær Astrid Bergmål iJustisdepartementet tok den 15. september imot Meklingsforeningen for å høre om behov for regelendringer. Tema som ble tatt opp var:

  • Utvidelse av ordningen med fri rettshjelp
  • Plikt til informasjon om mekling
  • Bruk av eksterne meklingsutvalg i domstolene
  • Mekling i arbeidstvister
  • Tvangskraft
  • Mekling som fristavbrytende handling

Du kan lese notatet med Meklingsforeningens forslag i sin helhet i Meklingsforeningens teams-kanal. Har du ikke tilgang til foreningens teams-kanal? Ta kontakt på post@meklingsforeningen.no. Sjekk også at du har medlemsavgift på kr 500 via Vipps til nr. 664799.