Pilotprosjekter om mekling

March 9, 2021

I 2020 har en rekke av foreningens medlemmer vært involvert i pilotprosjekter fasilitert av mekling.no. Meklingene gjelder flere fagområder, og du kan lese mer om de ulike prosjektene her:

Gunnerverv for Nye Veier: erverv av arealer i forbindelse med veiutbygging i Trøndelag og Innlandet.

HELP Forsikring om privatrettslige tvister: booppgjør, kjøp og salg av bruksgjenstander, nabotvister og lignende.