Rettspolitisk arbeid: møte med medlemmer av Justiskomiteen på Stortinget

January 24, 2024

Fra ukjent til kjendis? 😎 På tampen av 2023 fikk medlemmer i Justiskomiteen på Stortinget besøk av representanter fra Meklingsforeningen og Norsk Meklingssenter for å diskutere hvordan mekling utenfor domstolene kan bli mer kjent og mer brukt. De som har prøvd utenrettslig mekling, vet hvor skånsomt og effektivt mekling kan være sammenlignet med et søksmål. En rekke undersøkelser fra Norge og Norden viser at partene blir enige i 80-90 % av utenrettslige meklinger og at enighet oppnås fem (!) ganger raskere enn ved domstolsbehandling.

For at flere skal få brukt denne gode metoden for å løse tvister i kommersielle forhold, arbeidstvister og private forhold har vi derfor foreslått noen lovendringer:

🔊 Informasjon: dokumentasjon fra advokater på at kunden er informert om utenrettslig mekling når det tas ut søksmål
👩⚖️ Tvangskraft: avtaler inngått ved utenrettslig mekling bør kunne tvangsfullbyrdes på samme måte som meklingsavtaler fra domstolene
⏱ Foreldelse: utenrettslig mekling bør avbryte foreldelse
👨💼 Arbeidstvister: mekling bør være et alternativ til forhandlinger i arbeidstvister
🙋 Meklingsutvalg: domstolene bør ta i bruk de eksterne meklerne i meklingsutvalgene
🔓 Fri rettshjelp: fri rettshjelp bør gis ved mekling gjennomført av sertifiserte meklereVi fortsetter å jobbe med disse og andre forslag i tiden fremover.

Har du innspill? Ta gjerne kontakt på post@meklingsforeningen.no.Vil du lese mer om de foreslåtte tiltakene?

Se notatet Meklingsforeningen foreløpig har lagt frem her på nettsiden under "Ressurser".

Les gjerne saken på bygg.no: https://lnkd.in/dd4T9KwP