Tilgang til maler og dokumenter fra Meklingsforeningens arbeid

February 28, 2023

Som medlem kan du nå få tilgang til maler til bruk i mekling og referater og andre dokumenter fra Meklingsforeningens arbeid. Eksempler på dokumenter som ligger i Teams:

  • Maler til oppdragsavtale for parter med og uten advokat
  • Dokumenter fra foreningens rettspolitiske arbeid, eksempelvis notat til møte med Justisdepartementet
  • Dokumenter fra foreningens arbeid med etikk, eksempelvis internasjonale kilder om etikk og dokumenter fra foreningens etikkutvalg (pågår H22)
  • Informasjon fra arrangementer og nyhetsoppslag, eksempelvis oppslag i Advokatbladet etter Meklingskonferansen 2022
  • Referater fra styremøter, årsmøter, medlemsmøter og medlemsbrev fra styret

Foreningen legger løpende ut flere maler og dokumenter, ta gjerne kontakt på post@meklingsforeningen.no om du ønsker å bidra eller har innspill

Har du ikke tilgang til foreningens teams-kanal? Ta kontakt på post@meklingsforeningen.no. Sjekk også at du har medlemsavgift på kr 500 via Vipps til nr. 664799.