Vellykket kurs i digital mekling og årsmøte

April 29, 2021

Tema digital mekling
Onsdag 28. april arrangerte Meklingsforeningen kurs i digital mekling og årsmøte. Foredragsholder Rahim Shamji er CEO i den London baserte meklings- og konfliktløsningsorganisasjonen ADR-ODR International (Alternativ DisputeResolution – Online Dispute Resolution). Han er jurist, og barrister i Hartwick Chambers.

Rahim har i mange år arbeidet med alternativ tvisteløsning generelt, og digital mekling spesielt. Han delte sine erfaringer om hvordan vi kan bygge opp kompetanse og gjennomføre gode meklinger online. Temaet engasjerte mange av foreningens medlemmer.

Årsmøtet
Under årsmøtet la styret blant annet frem årsmeldingen, som beskrev styrets og foreningens aktiviteter samt medlemmenes meklingspraksis.

Det ble også avholdt valg. Styremedlem/nestlederRoar Thun Wægger og styremedlem/kasserer Siv Elisabeth Hveberg ble takket av fra sine styreverv og fortsetter som engasjerte foreningsmedlemmer. Siv Elisabeth ble særlig takket for at hun var med på å etablere foreningen og Roar ble særlig takket for sine internasjonale perspektiver.

Styreleder Ane Sofie Tømmerås ble gjenvalgt. Det samme gjaldt styremedlem Dag Robertsen og styremedlem/sekretær Anett Aarrestad Ravndal.

Geir Frøholm ble valgt som ny nestleder og Cecilie Engebretsen ble valgt som nytt styremedlem. Nye og «gamle» styremedlemmer ser frem til en ny periode med spennende arbeid for å fremme mekling som alternativ tvisteløsningsmetode.